Nội thất chung cư nhà anh Hà - Golden Palace thiết kế hiện đại. vật liệu cao cấp do An Cường phân phối. kết hợp thùng gỗ MFC 106SH trắng bề mặt cánh Laminate LK4471  và Acrylic trắng bóng PARC01